Inschrijving Triades!

16+ en op zoek naar meer diepgang? Er is weer een nieuwe inschrijfronde voor de triades open!

Inschrijving Triades!

Wat?
Een triade bestaat uit twee jongeren en één volwassene. Als triade kom je één keer in de maand samen om je leven met elkaar te delen. Jullie spreken zelf af wanneer en waar jullie samen komen. Tijdens jullie tijd samen doorlopen jullie verschillende hoofstukken/onderwerpen van het boek 'Discipelschap met impact' en volgen jullie een programma die jullie helpt om de diepte in te gaan met elkaar. 

Wanneer?
Vorig seizoen zijn er al een heel aantal triades gestart. Hier ontvangen we mooie berichten van terug. Daarom willen we dit ook in de loop van volgend seizoen graag weer mogelijk maken. Daarbij hebben we de minimum leeftijd verlaagd van 18 jaar naar 16 jaar. Inschrijven kan in eerste instantie tot 1 augustus.

Hoe?
Allereerst kijken we hoeveel inschrijvingen er binnen komen. Hierna kijken we welke volwassenen (coaches) er beschikbaar zijn. Vervolgens koppelen we jou zorgvuldig aan een andere jongere en een coach. Voor we dit doen krijg je de kans om jouw voorkeur uit te spreken met wie je liever wel of niet in een triade terecht komt. Mannen bij mannen en vrouwen bij vrouwen. Na inschrijving volgt vanzelf meer informatie. 

We zijn er van overtuigd dat een triade je op vele gebieden helpt om te groeien, en dat jij daarbij anderen helpt om te groeien. Zoals we dat ook zo vaak in het leven van Jezus en zijn discipelen terug zien. Een prachtige kans! Schrijf je dus zeker in!